e-mail: [email protected]

Otváracia doba
Pondelok - Piatok 9:30 - 18:00
Sobota 9:30 - 14:00

Ochrana osobných údajov


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov ("zásady ochrany osobných údajov") obchodu http://www.muzyczny.pl ("obchod") smerujú na užívateľa obchodu a definujú práva a povinnosti užívateľa.

2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom obchodu je M. Ostrowski sp. j. so sídlom vo Wrocławi, 50-541, na ul. Armii Krajowej 5, zapísaný do Národného súdneho registra u Okresného súdu pre Wrocław-Fabryczna vo Wrocławi VI. hospodársky odbor NSR pod číslom 0000069431, DIČ: 899-24-29-726, IČ: 932711521, ktorý je zároveň poskytovateľom služby a predajcom.

3. Osobné údaje príjemcu služby (zákazníka) sú spracovávané zhodne so zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29. augusta 1997 (Zb. z. č. 133, pol. 883 s neskor. zm.) a zákonom o poskytovaní služieb elektronickou cestou zo dňa 18. júla 2002 (Zb. z. č. 144, pol. 1204 so zm.).

4. Využívanie obchodu a uzatváranie zmlúv prostredníctvom obchodu, s čím sa spája nutnosť uvedenia osobných údajov, je úplne dobrovoľné. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, sa sama rozhoduje, či chce zahájiť využívanie elektronických služieb poskytovaných predávajúcim alebo uzatvoriť zmluvu zhodne s obchodnými podmienkami obchodu.


II. Zásady ochrany osobných údajov

1. Cieľ zhromažďovania údajov.
Obchod zbiera od zákazníkov osobné údaje uvedené v bode II. 2 za účelom:

 • vykonanie registrácie zákazníka v obchode;
 • vykonanie nákupu/ov v obchode;
 • vystavenie faktúry za realizované nákupy;
 • realizácia zmluvy a dodanie objednaného tovaru zákazníkovi;
 • marketingovými účelmi obchodu, pokiaľ zákazník vyjadril súhlas so spracovaním údajov pre marketingové účely.
2. Rozsah zhromažďovaných osobných údajov.
Obchod od zákazníkov zhromažďuje nižšie uvedené údaje:
 • meno a priezvisko;
 • adresu trvalého pobytu alebo bydlisko alebo adresu sídla;
 • doručovaciu adresu, pokiaľ je iná než adresa trvalého pobytu;
 • adresu elektronickej pošty;
 • telefónne číslo;
 • DIČ.

3. Uvedenie údajov vyššie je dobrovoľné ale zároveň nevyhnutné pre realizáciu vyššie uvedených účelov, s výnimkou tých marketingových.

4. Zákazník nie je povinný odovzdať kvôli realizácii nákupu v obchode osobné údaje pre marketingové účely.

5. Zákazníkom uvedené osobné údaje budú využité pre marketingové účely pod podmienkou, že s tým zákazník súhlasil. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

6. Zákazník má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo ich opravovať. Na realizáciu tohto nároku môže zákazník využiť príslušnú voľbu v rámci zákazníckeho účtu alebo adresu: [email protected]. Zákazník tiež môže požiadať o opravu svojich údajov písomne a to na adrese správcu stránok muzyczny.pl, teda: M. Ostrowski sp. j. ul. Armii Krajowej 5 50-541 Wrocław, Polsko.

7. Za účelom a v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu zmluvy môže obchod sprístupniť od klienta zhromaždené údaje nasledujúcim subjektom:

 • Poczta Polska S.A.;
 • UPS (UPS Polska sp. z o.o.);
 • GLS (General Logistics Systems Poland sp. z o.o.);
 • Paczkomaty - Parcel Lockers (InPost Paczkomaty sp. z o.o.);
 • Finančné inštitúcie sprostredkovávajúce vykonávanie platieb alebo obsluhujúcich splátkové úvery.

8. Obchod využíva všetky nevyhnutné zabezpečenia za účelom ochrany osobných údajov zákazníka. Všetky spojenia spojené s procesom podávania objednávky a zakladania účtu na stránkach a tiež vykonávanie elektronických platieb zákazníkom prebiehajú šifrovaným spôsobom využitím certifikátu SSL.

9. Zákazník je povinný zachovať v tajnosti svoje prihlasovacie meno a heslo do obchodu a nesprístupňovať ho tretím osobám. Na znemožnenie využívania účtu neoprávnenými osobami je zákazník povinný sa odhlásiť po zakončení využívania obchodu.

10. Zákazník má možnosť nazerať a upravovať svoje údaje kedykoľvek, po prihlásení sa pomocou emailovej adresy a hesla.

11. V prípade, keď zákazník zabudne heslo alebo sa vyskytnú akékoľvek problémy s prihlásením, je jeho povinnosťou kontaktovať obchod e-mailovou cestou.

12. Každý zákazník má právo požadovať informácie o obsahu uložených osobných údajov týkajúcich sa zákazníka a právo požadovať zmenu, zablokovanie alebo vymazanie údajov a tiež právo vysvetľovať chyby, doplňovať alebo aktualizovať osobné údaje.

13. Každý zákazník má právo vzniesť odpor voči spracovaniu osobných údajov na marketingové účely alebo voči odovzdávaniu osobných údajov zákazníka inému správcovi údajov.

14. V rámci činnosti obchodu sa môžu dočasne objaviť odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávislo na doméne a nie sú obchodom nijak kontrolované. Tieto stránky môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov, s ktorými sa odporúčame zoznámiť. Obchod nenesie zodpovednosť za zásady nakladania s údajmi v rámci týchto stránok.