e-mail: [email protected]

Otváracia doba
Pondelok - Piatok 9:30 - 18:00
Sobota 9:30 - 14:00

Vitajte na Muzyczny.plMagazyn MUZYCZNY.PL


— v najväčąom a najlepąie vybavenom hudobnom obchode s nástrojmi, prísluąenstvom a hudobným vybavením v Po?sku a tieľ jedným z čelných predajcov hudobných zariadení v strednej Európe.

Sme skupina muzikantov, zvukárov a milovníkov hudby, ktorí zdie?ajú váąeň pre akéko?vek hudobné vybavenie a sú vľdy pripravení pomôc?. Kaľdý deň do svojej práce vnáąame 25 rokov skúseností a ponúkame výrobky, sluľby a odborné poradenstvo, ktoré naąim klientom umoľňuje urobi? správny výber. Cie?, ktorému sa naąa firma venuje od počiatku, je jednoduchý a jasný - čo najlepąie uspokoji? potreby naąich zákazníkov a prispôsobi? sa ich preferenciám, úrovni znalostí a pokročilosti vďaka ponúkaniu ąirokého spektra výrobkov za tie najlepąie ceny v kombinácii s poctivým poradenstvom a profesionálnym servisom. Práve preto je ponuka v Muzyczny.pl systematicky roząirovaná.

Sústredíme sa na zaistenie dokonalej obsluhy a snaľíme sa, aby bol postup výberu výrobku a podávania objednávky jednoduchý a príjemný. Zais?ujeme status dostupnosti tovaru v reálnom čase, dopravu zadarmo, sledovanie zásielok a pohodlný odber objednávky. Navyąe na mnoho tovarov ponúkame predĺľenú záruku a vlastný servis hudobných nástrojov a audio zariadení.

Aktuálne u nás nájdete kompletný sortiment gitár, klávesových, strunových, dychových a bicích nástrojov. Vďaka stálej spolupráci a dobrým obchodným kontaktom s distribútormi a výrobcami sa môľeme pochváli? jedným z najlepąie rozvinutých gitarových oddelení v Európe. Nájdete u nás skvelý výber klasických, akustických, basových gitár a elektrických gitár a zosilňovačov, efektov a prísluąenstvo.

Spolupracujeme s výrobcami popredných značiek, ako sú Fender, Gibson, Ibanez, Yamaha, Marshall, Boss, Electro-Harmonix a mnohé ďaląie. Snaľíme sa vyjs? v ústrety potrebám hudobníkov s rôznymi preferenciami. Ved?a tradičných a najob?úbenejąích nástrojov, ako sú Stratocaster, Telecaster alebo Les Paul, disponujeme tieľ úzkoprofilovými a komplikovanejąie dostupnými nástrojmi, ako sú Fender Jaguar, Gibson Firebird a nástroje značky Duesenberg a Gretsch. Vyh?adávame najlepąie ąpanielske klasické gitary s rafinovaným zvukom a tradičné ukulele, ktoré v posledných rokoch preľívajú explóziu ob?uby.

Magazyn MUZYCZNY.PL


Ved?a tých najdrahąích, profesionálnych nástrojov u nás nájdete gitary pre začiatočníkov, tých, ktorí sa na nich učia hra?, a deti. Ve?ký význam kladieme na hudobnú výchovu a mnoho profesionálnych učite?ov hry na hudobný nástroj odporúča náą obchod a naąe sluľby.

Avąak Muzyczny.pl to sú nielen nástroje, ale tieľ obrovský výber profesionálneho a amatérskeho audio vybavenia, nevyhnutného na obsluhu koncertov a prácu v nahrávacom ątúdiu. Oddelenie audio a ątúdio ponúkajú v Po?sku nająirąí výber mixov, mikrofónov, slúchadiel, rekordérov a systémov ozvučenia. Hudobníci a zvukári u nás nájdu profesionálny software, bez ktorého nemôľu súčasné nahrávacie ątúdia fungova?.

Neuzatvárame sa samozrejme len v témach spojených výhradne so zvukom, čo viedlo k vytvoreniu ąirokej ponuky svetelných, scénických a diskotékových efektov. Súčasný DJ u nás nájde vąetko, čo k svojej práci potrebuje.

Hudobné nástroje sú naąou váąňou a náą kvalifikovaný a skúsený tím poradcov isto kaľdému pomôľe s výberom pre neho vhodného nástroja.

Sme jediný hudobný obchod v Po?sku, ktorý disponuje certifikovaným systémom riadenia kvality ISO 9001:2008, ktorý nepretrľite od roku 2006 ovplyvňuje zdokona?ovanie firemných postupov.

Serwis MUZYCZNY.PL


Dúfame, ľe nákupy na naąich stránkach pre Vás budú poteąením a radi by sme poznali Váą názor na to, v čom sa môľeme zlepąi?. Kontaktujte nás, prosím, na adrese [email protected]

Teąíme sa na Vás!
Muzyczny.pl Team

Top Deals